PREZYDIUM

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Honorowa Przewodnicząca PTD
Prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Wiceprezes
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak
Sekretarz
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska
Zastępca Sekretarza
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Członek Prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Prof. dr hab. n. med. Bergler-Czop Beata
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Prof. dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
Prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
dr hab. n. med., prof. NIO Grażyna Kamińska-Winciorek
Prof. dr hab. n. med. Irena Walecka
dr hab. n. med., prof. SUM Maciej Pastuszczak
dr hab. n. med., prof. UJK Beata Kręcisz
Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
dr n. med. Ewa Chlebus

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Dr hab. n. med. Adriana Rakowska
Prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz
dr hab. n. med. Andrzej Jaworek
Przewodniczący
Dr n. med. Grażyna Wąsik
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

REDAKTOR NACZELNY PRZEGLĄDU DERMATOLOGICZNEGO

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska