Uzyskanie tytułu profesora przez prof. dr hab. n. med. Witolda Owczarka

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych Pana Prof. dr hab. n. med. Witolda Owczarka z Kliniki Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Uzyskanie tytułu profesora przez prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Owczarczyk-Sanoczek

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych Pani Prof. dr hab. n. med. Agnieszce Owczarczyk-Sanoczek z Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uzyskanie tytułu profesora przez prof. dr hab. n. med. Annę Baran

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych Pani Prof. dr hab. n. med. Annie Baran z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Irenę Walecką-Herniczek

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych Pani Prof. dr hab. n. med. Irenę Walecką-Herniczek z Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Aldonę Pietrzak

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych

Pani Prof. dr hab. n. med. Aldonie Pietrzak

Katedry i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Barana

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych

Panu Prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Baranowi

Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zakończone sukcesem postępowanie habilitacyjne Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszki Kalińskiej-Bienias

Serdecznie gratulujemy zakończonego sukcesem postępowania habilitacyjnego Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszce Kalińskiej-Bienias

z Katedry i Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Uzyskanie tytułu profesora przez Panią prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Żebrowską

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych Pani Prof. dr hab. n. med. Agnieszce Żebrowskiej z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uzyskanie tytułu profesora oraz objęcie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przez Prof. dr hab. n. med. Beatę Bergler-Czop

Serdecznie gratulujemy  Pani Prof. dr hab. n. med. Beacie Bergler-Czop przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych oraz wygrania konkursu na kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Mariola Marchlewicz kierownikiem Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. Mariola Marchlewicz została kierownikiem Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Gratulujemy!

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska Prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie, została wybrana Prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kadencji 2020-2024. Gratulujemy!
Dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak członkiem Board of Directors International Society of Atopic Dermatitis.

Serdecznie gratulujemy Pani Dr hab. n. med. Magdalenie Trzeciak z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostania członkiem Board of Directors International Society of Atopic Dermatitis. ISAD to towarzystwo założone w 2012 r., kontynuujące tradycję cyklicznych sympozjów poświęconych tematyce atopowego zapalenia skóry zapoczątkowaną przez węgierskiego dermatologa- Georga Rajkę w 1979 r. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością i zostania członkiem ISAD. https://www.isadsociety.org/the-society/membership

Zakończone sukcesem postępowanie habilitacyjne Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanny Czuwary

Sukcesem zakończyło się postępowanie habilitacyjne

Pani dr hab. n. med. i n. o. zdr. Joanny Czuwary z Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Temat habilitacji to „Badanie molekularnych i immunologicznych aspektów włóknienia skóry w twardzinie układowej”.

Serdecznie gratulujemy!

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Magdalenę Lange

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych

Pani Prof. dr hab. n. med. Magdalenie Lange

Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Wiolettę Barańską - Rybak

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych

Pani Prof. dr hab. n. med. Wioletcie Barańskiej – Rybak

z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakończone sukcesem postępowanie habilitacyjne Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzaty Michalskiej - Jakubus

Serdecznie gratulujemy zakończonego sukcesem postępowania habilitacyjnego

Pani dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzacie Michalskiej - Jakubus

z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tematem habilitacji była „Rola wybranych mediatorów uszkodzenia śródbłonka i nieprawidłowej neowaskularyzacji w patogenezie twardziny układowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian naczyniowych, w oparciu o biomarkery in vivo, obrazy videokapilaroskopowei cechy kliniczne choroby”.

Uzyskanie tytułu profesora przez Prof. dr hab. n. med. Aleksandrę Dańczak - Pazdrowską

Serdecznie gratulujemy przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk medycznych

Pani Prof. dr hab. n. med. Aleksandrze Dańczak – Pazdrowskiej

z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nagrody przyznanie w 2019 r.

11 kwietnia 2019 r. podczas konferencji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Olsztynie przyznano nagrody Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za artykuł naukowy z 2018 r. o najwyższym współczynniku impact factror, którego pierwszy autor jest członkiem PTD.

Nagrodzono:

dr Annę Waśkiel- Burnat (Warszawa) za artykuł „The value of dermoscopy in diagnosing eyebrow loss in patients with alopecia areata and frontal fibrosing alopecia” (JEADV)

 dr Joannę Golińską (Warszawa) za artykuł Dermoscopic features of psoriasis of the skin, scalp and nails – a systematic review (JEADV)

 dr hab. n. med. Łukasza Matusiaka (Wrocław) za artykuł „Profound consequences of hidradenitis suppurativa: a review” (BJD)


Serdecznie gratulujemy!

Nagrody przyznanie w 2018 r.

Kwiecień 2018 r. - dr Anna Chałupczak-Winiarska i prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski na wniosek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego otrzymali Nagrodę International League of Dermatological Societies za wkład w rozwój i promocję dermatologii w Polsce i na świecie.


Podczas konferencji Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) 2018 w Paryżu prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski został członkiem Prezydium EADV. 

Członkami zarządu EADV zostały wybrane prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka i prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak. Ponadto prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka została zastępcą redaktora naczelnego JEADV, a prof. dr hab. n. med. Adam Reich redaktorem współpracującym.

Nagrody przyznanie w 2017 r.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za najlepszą publikację naukową członka PTD w 2017 roku otrzymali:

1) Dr Edyta Lelonek za pracę „Aquagenic pruritus in polycythemia vera: a cross-sectional study” (AAD)

2) Dr hab. Łukasz Matusiak „Increased interleukin (IL)-17 serum levels in patients with hidradenitis suppurativa: Implications for treatment with anti-IL-17 agents” (JAAD).

Dla Laureatów konkursu PTD firma Bioderma ufundowała grant umożliwiający udział w konferencji EADV w Paryżu.