Sekcja Alergologiczna

Zarząd Sekcji Alergologicznej


Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Wiceprzewodniczący

Dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki

Wiceprzewodniczący

Dr hab. n. med. Radosław Śpiewak

Wiceprzewodniczący

Dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska

Członek Zarządu

Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek

Członek Zarządu

Dr hab. Anna Lis-Święty

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Członek Zarządu

ADRES DO KORESPONDENCJI

Klinika Dermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ul. Koszykowa 82a 

02-008 Warszawa

Tel.: 22 502 13 00