Zarząd Oddziału Białostockiego PTD


dr_mysliwiec


Dr n. med. Hanna Myśliwiec

Przewodnicząca


dr_flisiak

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Wiceprzewodnicząca


dr_szterling

Dr n. med. Małgorzata Szterling

Sekretarzdr_baran


Dr n. med. Anna Baran

Skarbnik


dr_porebski


Lek. Piotr Porębski

Członek Zarządu

Dr_stefanow


Prof. dr hab. n. med. Bożena Zdrodowska-Stefanow

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna


dr_niksa

lek. Katarzyna Niksa

Przewodnicząca


dr_radziwon


lek. Dorota Radziwon

Wiceprzewodnicząca


dr_szczerbicka


lek. Joanna Bacharewicz-Szczerbicka

Członek
Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (OB PTD) powstał w 1954 roku z inicjatywy doc. Janusza Lesińskiego, ówczesnego Kierownika Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był dr Jan Walewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Skórno-Wenerologicznego w Białymstoku. W 1957 r. przy Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych powstała pierwsza w Polsce Pracownia Odczynu Nelsona uważanego powszechnie za jedyną pewną metodę weryfikacji serologicznego rozpoznania kiły. Od stycznia 1970 r., po kilkuletniej przerwie w działalności spowodowanej chorobą prof. J. Lesińskiego, OB PTD zaczął ponownie prężnie działać dzięki prof. Henrykowi Szarmachowi, który objął kierownictwo Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku. Został on również przewodniczącym OB PTD.  Kolejnymi Przewodniczącymi Oddziału Białostockiego byli dr Aleksander Wroński oraz prof. Wiaczesław Niczyporuk. W 1994 r Przewodniczącą OB PTD została prof. Bożena Chodynicka, która kontynuując historię wenerologii białostockiej w 2000 r. objęła również funkcję Przewodniczącej Sekcji Wenerologicznej PTD. Od 2012 roku funkcję Przewodniczącej Sekcji Wenerologii PTD pełni dr hab. Agnieszka Beata Serwin.  W 2010 r. Zarząd Główny PTD podjął decyzję o reaktywacji Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Osobą odpowiedzialną za działania reaktywujące została wybrana prof. Iwona Flisiak, która od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącej tej Sekcji, a od 2012 roku została również Kierownikiem Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Białymstoku. Od września 2010 funkcję Przewodniczącej Oddziału Białostockiego pełni dr med. Hanna Myśliwiec. Oddział Białostocki PTD liczy obecnie 97 członków. Zarząd OB PTD regularnie organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe, podczas których prezentowane są ciekawe przypadki kliniczne oraz wykłady dotyczące bieżących zagadnień z dziedziny dermatologii i wenerologii.