Net4Doctor to medyczna platforma edukacyjna, która stanowi bazę rzetelnych i wiarygodnych materiałów uwzględniających najnowsze algorytmy postępowania leczniczego.

Oficjalny patronat nad serwisem objęło dotychczas: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, a także Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Serwis oferuje lekarzom aktualną wiedzę medyczną podawaną w formatach, takich jak:

  • webinar,
  • wykład specjalisty,
  • studium przypadku pacjenta czy technika operacyjna.

Obecnie platforma dysponuje programami edukacyjnymi z podziałem na trzy specjalizacje – okulistykę, ortopedię oraz alergologię. Równocześnie trwają prace nad tworzeniem wsadu merytorycznego dla lekarzy dermatologów, który w przyszłości będzie sukcesywnie publikowany w serwisie.

Za udział we wspomnianych wcześniej programach przyznawane są certyfikaty z punktami edukacyjnymi akredytowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską, a do współpracy przy ich tworzeniu zapraszani są znani specjaliści z danej dziedziny.

Na platformie gromadzone są również informacje o bieżących wydarzeniach oraz konferencjach medycznych organizowanych w kraju i na świecie, a do zainteresowanych osób wysyłany jest cykliczny newsletter uwzględniający ich potrzeby edukacyjne oraz zainteresowania medyczne.