1. BIAŁYSTOK
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
2. BYDGOSZCZ
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
3. BYDGOSZCZ
Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
4. GDAŃSK
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
5. KATOWICE
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Dermatologii
ul. Francuska 20 – 24, 40-027 Katowice
6. KRAKÓW
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Dermatologii
ul. Skawińska 8, 31–066 Kraków
7. KRAKÓW
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
8. LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
ul. Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin
9. ŁÓDŹ
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego Oddział Dermatologii i Wenerologii, Klinika Dermatologii UM
ul. Kniaziewicza 1/5, pawilon T, 91-347 Łódź
10. ŁÓDŹ
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
11. OLSZTYN
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn
12. POZNAŃ
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
13. RZESZÓW
Klinika Dermatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
14. SZCZECIN
Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
15. WARSZAWA
Klinika Dermatologiczna Szpital Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Koszykowa 82a, 02-009 Warszawa
16. WARSZAWA
Klinika Dermatologii i Wenerologii Szpital Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego ul. Koszykowa 82a, 02-009 Warszawa
17. WARSZAWA
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Koszykowa 82a, 02-009 Warszawa
18. WARSZAWA
Klinika Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
19. WARSZAWA
Klinika Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
20. WROCŁAW
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
ul. T. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław
21. ZABRZE
Oddział Kliniczny Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Marii Curie- Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, 32 273 23 23, sekretariat.dermatologia@klinika-zabrze.med.pl