Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią - Dermatozy „en plaque”

Koleżanki i Koledzy,Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w Centrum Kongresowym Hotelu Przystań w Olsztynie. Jubileuszowa Konferencja 5.Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią - Dermatozy „en plaque”, zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów. Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli następujących dziedzin: dermatologii, onkologii dermatologicznej, alergologii, immunologii, patomorfologii, dermatologii estetycznej. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji. Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne. W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym. Z poważaniem, Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl