Sympozjum Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Sympozjum Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Łódź, 24-26 października (bezpłatna dla wykładowców <35 r.ż. i ich opiekunów) http://www.forummlodychptd.viamedica.pl/3.2019/pl/O_zjezdzie__57.html