Zapalenie skórno-mięśniowe. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
2021-10-15 10:54:59
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 85-104</p>
Stanowisko
Stanowisko PTD
2021-02-19 15:50:39
PTD
Stanowisko PTD w sprawie szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z chorobami dermatologicznymi
Stanowisko PTD
2021-02-14 13:26:14
PTD
Leki biologiczne w terapii atopowego zapalenia skóry – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Rekomendacje
2021-10-15 10:57:24
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2020, 107, 409–423</p>
Obrzęk naczynioruchowy. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)
Rekomendacje
2020-11-26 20:53:50
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2020, 107, –293-307</p>
Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Rekomendacje
2020-04-02 11:16:49
<p>Przegl Dermatol 2020, 107, 1-14</p>
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego z dnia 13 stycznia 2020 w sprawie leczenia chorób dermatologicznych poza wskazaniami rejestracyjnymi
Stanowisko PTD
2020-01-17 00:27:01
PTD
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Gdynia, 23 listopada 2018 roku
Rekomendacje
2020-01-13 08:46:10
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 102</p>
Sprawozdanie z XIII edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 11–13 kwietnia 2019 roku, Olsztyn
Rekomendacje
2020-01-13 08:43:42
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 230</p>
Sesja Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w czasie Annual Meeting of the American Academy of Dermatology
Rekomendacje
2020-01-13 08:42:35
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 235</p>
Fototerapia i fotochemoterapia w dermatologii. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
2020-01-13 08:39:03
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 237–256</p>
Twardzina ograniczona (morphea). Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
2020-01-13 08:37:47
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 333-353</p>